Bod č.6.:

ÚKEP/1 - Uzavření Dodatku č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace z OPPI, Prosperita, výzva I. pro projekt "PVTP II"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dodatek č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám posk. dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:261 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX