Bod č.46.:

OPM/1 - Slavnosti svobody 2012 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:Mgr. Smotlachová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX