Bod č.22.:

PROP/4 - Zrušení usnesení ZMP č. 655 ze dne 8.12.2011 ve věci budoucího prodeje pozemků v k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 655 ze dne 8.12.2011)
Příloha č.2 (Odstoupení společnosti CHVALIS s.r.o. od záměru)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - územní plán)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapy - majetek města)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 624 ze dne 3.5.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:276 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX