Bod č.35.:

KŘTÚ/11 - Účast města Plzně na společném projektu se spol. ŠKODA INVESTMENT a.s. a Techmania Science Center o.p.s. – stavební úprava Borské ul.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace stavební úpravy - původní ver.)
Příloha č.2 (Situace areálu Škoda a Techmánia)
Příloha č.3 (Pozemky v majetku města)
Příloha č.4 (Stanovisko STAV MMP)
Příloha č.5 (Žádost spol. Techmania vč. odpovědi)
Příloha č.6 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:289 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX