Bod č.25.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2599 v k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku )
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (stanovisko MO 3)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 27. 3. 2012)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (majetek města se zákresem)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (fotografie)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 627 z 3. 5. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:279 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX