Bod č.36.:

KŘTÚ/12 - Prominutí nájemného vyplývající z nájemní smlouvy č. 2009/002680/NS – I.R.S. Development s.r.o.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spol. I.R.S. Development s.r.o.)
Příloha č.2 (Výzva k úhradě smluvní pokuty)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvovové zprávy)
Příloha č.4 (Zápis KNM)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapa se zákresem transakce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX