Bod č.37.:

TN/1 - Fúze sloučením společnosti Plzeňské služby a. s. se společností Plzeňská teplárenská, a. s.

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:291 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX