Bod č.8.:

ŘÚSA+PRÁV/1 - Další postup města v projektu „Měření rychlosti a průjezdu křižovatkou na červené světlo“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh dohody o ukončení Smlouvy a o narovnání)
Příloha č.2 (Zápis z jednání dne 6. 4. 2012)
Příloha č.3 (Zápis z jednání dne 13. 4. 2012)
Příloha č.4 (Zápis z jednání dne 2. 5. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:263 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX