Bod č.44.:

NámH/1 - Projekt EHMK 2015 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dopis premiérovi ČR, P. Nečasovi)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:256 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX