Bod č.47.:

OSČ/1 - Současná situace na úseku vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

(předkladatel:Bc. Matoušek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX