Bod č.49a.:

KŘTÚ/13 - Vývoj v oblasti vymáhání pohledávek z přepravní kontroly u společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Prohlášení advokátní kanceláře)
Příloha č.2 (Finanční efektivnost vymáhání pohledávek)
Příloha č.3 (Výše přirážek za jízdy bez platného dokladu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX