Bod č.24.:

OI/1 - Demolice objektů na pozemku parc. č. 12727 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (katastrální snímek)
Příloha č.2 (Územní plán)
Příloha č.3 (Letecký snímek)
Příloha č.4 (Modrá mapa)
Příloha č.5 (situace z PD)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:318 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX