Bod č.25.:

OI/2 - Odůvodnění veřejné zakázky - Rekonstrukce tramvajové trati Pražská - U Zvonu

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky)
Příloha č.2 (Situace stavby)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:319 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX