Bod č.5.:

FIN/1 - Žádost o podporu v rámci Oper. progr. Lidské zdroje a zaměstnanost pro projekt „Magistrát města Plzně – otevřený a efektivní úřad“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:301 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX