Bod č.18.:

BYT/2 - Prominutí poplatků z prodlení

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 746 ze dne 31. 5. 2012)
Příloha č.2 (Žádosti a souhlasy žadatelů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX