Bod č.17.:

BYT/1 - Prominutí poplatků z prodlení, byt č. 1, Hodonínská 49, v Plzni

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (zápis z jednání KB )
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 740/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX