Bod č.7.:

FIN/3 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Borský park v Plzni“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva)
Příloha č.2 (rozhodnutí)
Příloha č.3 (příloha rozhodnutí)
Příloha č.4 (technická a finanční příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX