Bod č.6.:

FIN/2 - Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů projektu Bolevecké ZŠ, Plzeň „Rekonstrukce povrchu tělocvičny č. 1“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:302 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX