Bod č.8.:

FIN/4 - Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů projektu Bezpečné branky – 22. ZŠ Plzeň, Na Dlouhých 49

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:304 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX