Bod č.22.:

KŘTÚ/2 - Studie „Areál Světovar“

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Studie „Areál Světovar“)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:317 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX