Bod č.29.:

OPP/1 - Účelově podmíněná dotace na restaurování sgrafitové výzdoby věže kostela sv. Jiří v Plzni - Malesicích

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Fotodokumentace )
Příloha č.2 (list vlastnictví)
Příloha č.3 (rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:322 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX