Bod č.34.:

PROP/4 - Nakládání s pozemkem parc. č. 196, k.ú. Malesice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP+zákres)
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 9 - Malesice č. 40/2011)
Příloha č.4 (e-mailové sdělení MO Plzeň 9 – Malesice)
Příloha č.5 (zápis z KNM )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (mapa)
Příloha č.10 (KM)
Příloha č.11 (usnsení RMP č. 820 ze dne 31. 5. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:327 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX