Bod č.35.:

PROP/5 - Prodej části pozemku parc. č. 2435/6, o výměře 73 m2 z celkové výměry 771 m2, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost+zákres)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 263/2011)
Příloha č.4 (zápis z KNM ) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa)
Příloha č.9 (zákres oplocení)
Příloha č.10 (GP)
Příloha č.11 (KM)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 821 ze dne 31. 5. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:328 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX