Bod č.71.:

MAJ/11 - Uzavření budoucí smlouvy na bezúplatný převod stavebních objektů v souvislosti se stavbou „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ - SŽDC

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SŽDC)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zákresy stavebních objektů)
Příloha č.4 (územní plán, letecký snímek, plán města, modrá mapa I)
Příloha č.5 (územní plán, letecký snímek, plán města, modrá mapa II)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:363 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX