Bod č.69.:

MAJ/9 - Směna pozemků pro IA-VPS D58 "Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská - K Bukovci"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření pí Krchovové)
Příloha č.2 (ÚR a situace stavby)
Příloha č.3 (stanivsko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3 a 4)
Příloha č.5 (GP k.ú. Plzeň)
Příloha č.6 (situace trv. záboru k.ú. Červený Hrádek u Plzně)
Příloha č.7 (foto k.ú. Červený Hrádek u Plzně)
Příloha č.8 (mapy KN k.ú. Červený Hrádek u Plzně)
Příloha č.9 (mapa KN modrá k.ú. Č. Hrádek u Plzně)
Příloha č.10 (GP k.ú. Plzeň)
Příloha č.11 (mapy KN k.ú. Plzeň)
Příloha č.12 (mapa KN modrá k.ú. Plzeň)
Příloha č.13 (KNM)
Příloha č.14 (RMP) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:361 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX