Bod č.73.:

MAJ/13 - Majetkoprávní vypořádní pozemků v k.ú. Radčice u Plzně mezi městem Plzní a Plzeňským krajem

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (korespondence SÚS PK)
Příloha č.3 (usnesení RMP a ZMP z roku 2006)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (stanovisko MO Plzeň 5-Křimice)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (katastrální mapa)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 809/2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:365 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX