Bod č.32.:

PROP/2 - Udělení souhlasu k převodu bytu č. 1 nacházejícího se v domě v Plzni, Francouzská tř. 20

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (KNM RMP) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 817/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:325 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX