Bod č.74.:

MAJ/14 - Změna smluvních vztahů se spol. Valcha Property Development, a.s. výstavba „Obytná zóna Plzeň – Valcha“ v k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora+zákresy TDI a pozemků)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP + zákresy)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 230 z 5.6.20120.2006)
Příloha č.4 (situace SOSB kupní na TDI č. 2008/003391)
Příloha č.5 (situace SOSB kupní na pozemky č. 2008/003388+dodatek)
Příloha č.6 (situace SOSB kupní Dohoda o spol. postupu č. 2008/003207)
Příloha č.7 (situace SOSB směnné č. 2010/002115)
Příloha č.8 (zápis z KNM 10.5.2012)
Příloha č.9 (foto)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (turistická mapa)
Příloha č.13 (geometrický plán 2214-232/2012)
Příloha č.14 (geometrický plán 2214-232/2012 s barev. znázorněním směny)
Příloha č.15 (mapa města - pozemky)
Příloha č.16 (usnesení RMP č. 812 z 31. 5. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:366 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX