Bod č.65.:

MAJ/5 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň v lokalitě Zel. trojúhelník - jih - Borská pole a uzavření smlouvy o zřízení VB - CRANIUM FAUSTUM, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP )
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 191 ze dne 5. 4. 2011)
Příloha č.4 (vyjádření společnosti k uzavření SOSBS)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP ze dne 4. 8. 2011)
Příloha č.6 (záznam z jednání ze dne 9.2.2012-požadavky společnosti)
Příloha č.7 (záznam z jednání ze dne 16.3.2012- návrh společ. na snížení doplatku )
Příloha č.8 (návrh zastavovací studie)
Příloha č.9 (KM-stav po směně)
Příloha č.10 (zápis KNM RMP ze dne 19. 4. 2012)
Příloha č.11 (fotodokumentace)
Příloha č.12 (KM-sítě)
Příloha č.13 (snímky z KM - ÚP, LS, OTM)
Příloha č.14 (geometrický plán)
Příloha č.15 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.16 (usnesení RMP č. 808 ze dne 31. 5. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:357 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX