Bod č.33.:

PROP/3 - Řešení dluhu vyplývajícího ze smlouvy o prodeji nemovitosti na prodej ideálního podílu ve výši ½ k nemovitostem na adrese Horní 20,Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 819/12) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX