Bod č.66.:

MAJ/6 - Výkup pozemku parc.č. 879/14, k.ú. Valcha, od pí Ireny Karáskové, do majetku města Plzně pro VPS "Vodovod a kanal. Výsluní"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI MMP o stavu přípravy stavby vč. zákresu)
Příloha č.2 (souhlas vlastníka s výkupem za cenu vycházející z předběž. ocenění)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP ze dne 16. 1. 2012 vč. zákresu sítí vodovodu a kanal.)
Příloha č.4 (usnesení RMO č. 84 ze dne 20. 3. 2012)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP ze dne 10.5.2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky KM - ÚP, LS, OTM)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 807 ze dne 31. 5. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:358 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX