Bod č.64.:

MAJ/4 - Darování pozemku parc. č. 1512/25 v k.ú. Plzeň, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva ŠKODOVÁK, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nabídka na darování poz. ze dne 7.1.2011, zn. 114/06/K/E)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ ze dne 22.3.2011 a 30.8.2011)
Příloha č.3 (Usnesení KNM RMO Plzeň 2 č. 21/12 ze dne 14.3.2012)
Příloha č.4 (Korespondence práv. zástupce SBD Škodovák)
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP ze dne 19.4.2012)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační turistická mapa)
Příloha č.10 (Modrá mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 806 ze dne 31.5.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:356 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX