Bod č.61.:

MAJ/1 - Uzavření konečných smluvních vztahů v lokalitě ulice Ve Svahu, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, investor – fyzické osoby, sdružení Archa

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP 277/2000) (*)
Příloha č.2 (stanoviska ORP a OSI MMP)
Příloha č.3 (žádosti investorů)
Příloha č.4 (rozsah věcného břemene vodovod)
Příloha č.5 (GP 810-119/2012)
Příloha č.6 (budoucí věcné břemeno vodovod)
Příloha č.7 (věcné břemeno kanalizace)
Příloha č.8 (zápis z jednání KNM) (*)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (plán města)
Příloha č.12 (modrá mapa s vyznačením výkupu)
Příloha č.13 (usnesení RMP 803/2012) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:353 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX