Bod č.70.:

MAJ/10 - Záměr rekonstrukce křižovatky Štefánikova – Ke Kačí louži, investor IRHOS, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (rozhodnutí starosty MO Plzeň 8)
Příloha č.4 (dopis IRHOSU z 3.10.2011)
Příloha č.5 (zápisy z jednání KNM)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (modrá mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP 713/2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:362 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX