Bod č.47.:

MAJ/16 - Uzavření smluv o smlouvách budoucích - Byty u Boleveckého rybníka k.ú. Bolevec, investor ZÁPADOČESKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis z jednání KNM) (*)
Příloha č.5 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.6 (věcné břemena - město povinný)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (plán města)
Příloha č.10 (modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:339 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX