Bod č.52.:

PROP/22 - Prodej nemovitostí Barrandova 27, Východní Předměstí, č. p. 438, s pozemkem parc. č. 1090, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany ) (*)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 407/10 a ZMP č. 189/10)
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 10. 5. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 835/2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:344 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX