Bod č.56.:

PROP/26 - Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň - Klatovská tř. 180

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Popis nemovitosti)
Příloha č.5 (Zápis z KNM ze dne 17.3.2011 a 10.5.2012)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 580/11)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapy - územní plán)
Příloha č.9 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.11 (Mapy - katastrální mapa)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 839/2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:348 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX