Bod č.57.:

PROP/27 - Prodej ideálního podílu k nemovitostem v k.ú. Plzeň - Mánesova 80

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost mž. Dajbychových)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ ze dne 27.5.2008, 3.9.2009 a 10.9.2009)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Popis nemovitosti)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1709/09)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 790/09)
Příloha č.7 (Zápisy z KNM ze dne 10.5.2012, 12.4.2011 a 10.6.2010)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapy - územní plán)
Příloha č.10 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.12 (Mapy - katastrální mapa)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 840/2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:349 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX