Bod č.51.:

PROP/21 - Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň - V Bezovce 7

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 331 ze dne 7.9.2010)
Příloha č.4 (Stanovisko OPP MMP ze dne 1.10.2010)
Příloha č.5 (Popis nemovitosti)
Příloha č.6 (Geometrický ploán č. 9063-60/2011)
Příloha č.7 (Zápis KNM ze dne 5.10.2010 a 10.5.2012)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapy - územní plán)
Příloha č.10 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.12 (Mapy - katastrální mapa)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 834/2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:343 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX