Bod č.53.:

PROP/23 - Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň - Nerudova 27

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ) (*)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMPL č. 402/2010 a ZMP č. 195/2010)
Příloha č.4 (Popis nemovitosti)
Příloha č.5 (Zápis KNM ze dne 10.5.2012)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - katastrální mapa)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 836/2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:345 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX