Bod č.67.:

MAJ/7 - Záměr změny postupu konečného majetkoprávního vypořádání stavby "Panorama Litice" v k.ú. Litice u Plzně - investor Wittmann Alfa, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + návrh Dohody (WA))
Příloha č.2 (st. ORP MMP k záměru)
Příloha č.3 (st. ORP MMP k Dohodě)
Příloha č.4 (vyjádření MO 6)
Příloha č.5 (tabulka cen)
Příloha č.6 (situace - zákres)
Příloha č.7 (usn. RMP a ZMP r. 2006 - SOSB)
Příloha č.8 (zápis z KNM z 19.4.2012)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (turistická orientační mapa)
Příloha č.13 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 814 ze dne 31. 5. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:359 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX