Bod č.76.:

MAJ/15 - Prodloužení termínů 3. etapy, změny ocenění směň. pozemků pro 2. a 3. etapu - BD U Velkého rybníka - Kvatro stav, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (zápis z jednání 29.2.2012)
Příloha č.3 (st. ORP MMP)
Příloha č.4 (vyjádření MO 1)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 351/2011)
Příloha č.6 (zápis z KNM 10. 5. 2012)
Příloha č.7 (zápis z KNM 2. 2. 2012)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (zákres etapizace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační turistická mapa)
Příloha č.13 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 815 z 31. 5. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:368 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX