Bod č.31.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 795/4 v k.ú. Koterov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (prodej pozemků v k.ú. Koterov)
Příloha č.2 (zápis KNM RMP ze dne 8.9.2011)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV 1.)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV 2.)
Příloha č.5 (stanovisko OŘTÚ z 6.2.2004)
Příloha č.6 (stanovisko SVSMP z 11.8.2003)
Příloha č.7 (stanov. ORP z 31.8.2009)
Příloha č.8 (stanovisko OSI z 16.7.2009)
Příloha č.9 (stanovisko MO Plzeň 2-Slovany)
Příloha č.10 (usnesení OR Plzeň2-Slovany č. 289/99 z 21.12.1999)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 66 ze dne 19.5.2011)
Příloha č.12 (usnesení ZMP č. 341 ze dne 16.6.2011)
Příloha č.13 (zápis z KNM RMP ze dne 19.4.2012)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 842 ze dne 31.5.2012)
Příloha č.15 (foto)
Příloha č.16 (územní plán)
Příloha č.17 (letecký snímek)
Příloha č.18 (orientační turistická mapa)
Příloha č.19 (modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:324 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX