Bod č.80.:

KŽP/2 - Žádost SVS MP o uvolnění fin. prostředků z FŽP MP na projekt „Odborný seminář - Trvalkové záhony a vodní prvky ve veř. prostoru“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:372 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX