Bod č.37.:

PROP/7 - Prodej pozemku p.č. 2626 v k.ú. Litice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost p. Karla Doležala)
Příloha č.2 (Žádost společnosti MIRAS - stavitelství a sance s.r.o.)
Příloha č.3 (Stanovisko ORP MMP ze dne 24.8.2011)
Příloha č.4 (Stanovisko ORP MMP ze dne 19.10.2011)
Příloha č.5 (Usnesení ZMO P6 č. 58/2011 ze dne 29.8.2011)
Příloha č.6 (Vyjádření MO P6 ze dne 9.9.2011)
Příloha č.7 (Sdělení EVID MMP)
Příloha č.8 (Zápis KNM RMP ze dne 19.4.2012) (*)
Příloha č.9 (Fotodokumentace)
Příloha č.10 (Mapy - územní plán)
Příloha č.11 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.12 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.13 (Mapy - majetek města)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 823/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:330 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX