Bod č.81.:

KŽP/3 - Žádost Tělovýchovné jednoty Slavoj Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Koně v ekologické a výtvarné podobě“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:373 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX