Bod č.4.:

ŘEÚ/1 - Převod finančních prostředků z odvodů z VHP, VLT a ostatních her do rozpočtů MO

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Převod fin. prostř. z odvodů z VHP, VLT a ostatních her do rozpočtů MO)
Důvodová zpráva (Převod fin. prostř. z odvodů z VHP, VLT a ostatních her do rozpočtů MO)
Příloha č.1 (Usn. RMP č 798 ze dne 31.5.2012 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:300 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX