Bod č.72.:

MAJ/12 - Konečné majetkové vypořádání pozemků a TDI po stavbě RD Roudná se spol. Stavpartnerglobál, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost - Stavpartnerglovál s.r.o.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyčíslení hodnoty TDI)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační turistická mapa )
Příloha č.7 (GP č.9301-148/2012)
Příloha č.8 (mapa se zákresem )
Příloha č.9 (usn. RMP č. 860 ze dne 12.6.2012)
Příloha č.10 (nově vytvořený GP č.9355-148/2012)
Předloženo na stůl (nový krycí list)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:364 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX