Bod č.82.:

RadK/1 - Rozpočtové opatření a poskytnutí dotace Svazu důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:374 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX