Bod č.77.:

PROP/1 - Uzavření dodatku č. 2 ke SoBSK - Developpils, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Usnesení RMP )
Příloha č.5 (Usnesení ZMP )
Příloha č.6 (Zápisy z KNM RMP ze dne 2.2.2012 a 10.5.2012)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.11 (Zákres etapizace)
Příloha č.12 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.13 (Usnesení RMP )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:369 rok:2012

22. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX